Always Right Answers To Community

how are you in marathi

मी आता आहे आणि आपल्यासाठी तयार!

Introduction

मी आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्याला आपल्

आपण कसे आहात मराठीत?

नमस्कार! आपण कसे आहात मराठीत? मराठी भाषा भारतातील एक मुख्य भाषा आहे. हे देशातील कितीही राज्यांमध्ये बोलले जाते. मराठी भाषा संस्कृत भाषेच्या आधीच्या भाषेच्या आधी आहे. त्यामुळे त्यात काही शब्द संस्कृत भाषेतील शब्दांचे अस्तित्व आहे. मराठी भाषा आपल्याला आपल्या संस्कृतीच्या संस्कृतीच्या आधी आहे. त्यामुळे आपण आपल्या संस्कृतीच्या आधी मराठी भाषा शिकू शकता. आपण मराठी भाषा शिकून आपल्या संस्कृतीच्या आधी आपल्या संस्कृतीच्या आधी आपल्या संस्कृतीच्या आध

आपल्या मराठी भाषेत आपल्याला काय आहे?

मराठी आपल्याला एक भारतीय भाषा आहे जो मराठी राज्यातील लोकांना आणि मराठी संस्कृतीतील लोकांना आपल्याला आहे. मराठी भाषा आपल्याला आपणास आपल्या संस्कृतीच्या आणि संस्कृतीच्या संबंधांच्या आणि आपल्या संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांच्या आणि आपल्या संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांच्या आणि आपल्या संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांच्या आणि आपल्या संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांच्या आणि आपल्या संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांच्या आणि आपल्या संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांच्या आणि आ

मराठी भाषेत आपण कोणत्या शब्दांचा वापर करत आहात?How Are You In Marathi

आपण मराठी भाषेत आपल्या स्पष्ट व स्पर्शदार सांगण्यासाठी शब्दांचा वापर करू शकता. त्यामुळे आपण सर्वात सुंदर आणि स्पष्ट भाषा वापरू शकता. त्यामुळे आपण आपल्या सांगण्यात आपल्या विचारांची स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्पष्टता आणि स्पर्शदारी आणि स्

मराठी भाषेत आपण कोणत्या वाक्यांचा वापर करत आहात?

मी कोणत्या वाक्यांचा वापर करत आहेत याची तुम्ही काय माहिती आहे?

मराठी भाषेत आपण कोणत्या वाक्यांच्या अर्थांचा समजत आहात?

आम्ही कोणत्या वाक्यांच्या अर्थांचा समजत आहेत?

Q&A

1. आप कैसे आहात? (Aap kaise aahe?)

2. मी ठीक आहे. (Mi thik aahe.)

3. आपण काय करत आहात? (Aapan kya karat aahe?)

4. मी काही काम करत आहे. (Mi kahi kaam karat aahe.)

5. आपण कोणत्या भाषेत बोलत आहात? (Aapan konatya bhashaet bolat aahe?)

Conclusion

मी आता आपल्याला आनंद देणार आहे. मी आता आपण आपल्या आवडत्या कामांच्या प्रतिसादांना आनंद घेतला आहे आणि आपल्या आवडत्या कामांच्या प्रतिसादांना आनंद घेतला आहे. मी आता आपण आपल्या आवडत्या कामांच्या प्रतिसादांना आनंद घेतला आहे आणि आपल्या आवडत्या कामांच्या प्रतिसादांना आनंद घेतला आहे. मी आपल्याला आनंद देणार आहे.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More